Μέσα από τα βίντεο που δημιουργήσαμε για εσάς θα δούμε αναλυτικά την γραμματική της αγγλικής γλώσσας, με ανάλυση θεωρίας και …

Free Preview :

Course Curriculum

Proficiency Grammar
1 GRAMMAR APPENDIX PRESENT SIMPLE-CONTINUOUS 00:07:00
1 GRAMMAR APPENDIX PRESENT PERFECT CONT 00:06:00
1 GRAMMAR APPENDIX FUTURE TENSES 00:08:00
1 GRAMMAR APPENDIX BE TO…TEMPORAL CLAUSES 00:07:00
2 GRAMMAR APPENDIX PAST SIMPLE 00:02:00
2-GRAMMAR APPENDIX PAST CONTINUOUS 00:10:00
2 GRAMMAR APPENDIX PAST PERFECT 00:13:00
2 GRAMMAR APPENDIX USED TO ETC 00:07:00
3 GRAMMAR APPENDIX PASSIVE 00:15:00
3 GRAMMAR APPENDIX MODALS 00:15:00
3 GRAMMAR APPENDIX MODAL PERFECT 00:12:00
4 – GRAMMAR APPENDIX 1 00:16:00
4 – GRAMMAR APPENDIX 2 00:12:00
5 – GRAMMAR APPENDIX (C0NDITIONALS THEORY) 00:22:00
5 – GRAMMAR APPENDIX (WISHES ETC) THEORY 00:22:00
6-GRAMMAR APPENDIX 00:01:00
6-GRAMMAR APPENDIX (PART 2) 00:16:00
6 GRAMMAR APPENDIX (PART 3) 00:14:00
7-GRAMMAR APPENDIX RELATIVE CLAUSES 00:29:00
7-GRAMMAR APPENDIX REDUCED-PARTICIPLE CLAUSES 00:12:00
8 GRAMMAR APPENDIX ADJECTIVES 00:02:00
8 GRAMMAR APPENDIX ADVERBS-COMPARISON 00:12:00
8 GRAMMAR APPENDIX COMPARATIVES MODIFICATION 00:06:00
9 GRAMMAR APPENDIX (1) 00:10:00
9 GRAMMAR APPENDIX (2) 00:11:00
10 GRAMMAR APPENDIX ARTICLES 00:17:00
10 GRAMMAR APPENDIX QUANTIFIERS 00:10:00
10 GRAMMAR APPENDIX SUBJUNCTIVE 00:07:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • £60.00
 • 365 Days
 • Course Certificate
25 STUDENTS ENROLLED

  About WPLMS

  WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

  Who’s Online

  There are no users currently online
  top