Προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency μαθαίνοντας Αγγλικά από τον έμπειρο καθηγητή κ. Στάθη Μουστάκη που σας παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα κομμάτια του βιβλίου ECPE Honors από Burlington Books.

Course Curriculum

HEALTH
BEFORE YOU READ
EX A INSTRUCTIONS, p.101 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.101 00:04:00
EX B INSTRUCTIONS, p.101 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.101 00:03:00
EX C INSTRUCTIONS, p.101 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.101 00:02:00
EX D, p.101 00:03:00
READING
TEXT 1 INSTRUCTIONS, p.102 00:01:00
TEXT1 JUSTIFICATION, p.102 00:02:00
TEXT 2 INSTRUCTIONS, p.103 00:01:00
Text 2 Justification p.103 00:15:00
VOCABULARY
EX A INSTRUCTIONS, p.104 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.104 00:04:00
EX B INSTRUCTIONS, p.104 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.104 00:03:00
EX C INSTRUCTIONS, p.104 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.104 00:02:00
EX D INSTRUCTIONS, p.104 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.104 00:04:00
EX E1 INSTRUCTIONS, p.105 00:01:00
EX E1 JUSTIFICATION, p.105 00:02:00
EX E2 INSTRUCTIONS, p.105 00:01:00
EX E2 JUSTIFICATION, p.105 00:01:00
EX F INSTRUCTIONS, p.105 00:01:00
EX F JUSTIFICATION, p.105 00:05:00
EX G INSTRUCTIONS, p.105 00:01:00
EX G JUSTIFICATION, p.105 00:03:00
GRAMMAR
9 GRAMMAR APPENDIX (1) 00:10:00
9 GRAMMAR APPENDIX (2) 00:11:00
EXAM QUESTIONS INSTRUCTIONS, p.106 00:01:00
Exam Questions Justification p.106 00:02:00
EX A INSTRUCTIONS, p.106 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.106 00:03:00
EX B INSTRUCTIONS, p.106 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.106 00:05:00
EX C INSTRUCTIONS, p.106 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.106 00:01:00
USEFUL PHRASES INSTRUCTIONS, p.106 00:01:00
USEFUL PHRASES JUSTIFICATION, p.106 00:02:00
CLOZE
CLOZE INSTRUCTIONS, p.107 00:01:00
CLOZE JUSTIFICATION, p.107 00:12:00
LISTENING
EXAM TIP, p.108 00:02:00
EX A INSTRUCTIONS, p.108 00:01:00
LISTENING A 00:04:00
EX A JUSTIFICATION, p.108 00:04:00
EX B INSTRUCTIONS, p.108 00:01:00
LISTENING B 00:03:00
EX B JUSTIFICATION, p.108 00:05:00
USEFUL PHRASES, p.108 00:01:00
USEFUL PHRASES JUSTIFICATION, p.108 00:02:00
EX C INSTRUCTIONS, p.109 00:01:00
LISTENING C 00:06:00
EX C JUSTIFICATION, p.109 00:08:00
SPEAKING
EX A STAGE 1, p.109 00:02:00
EX B, p.109 00:06:00
WRITING
EX A, p.110 00:01:00
EX B, p.110 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.110 00:07:00
EX C INSTRUCTIONS, p.111 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.111 00:01:00
EX C2 INSTRUCTIONS, p.111 00:01:00
EX C2 JUSTIFICATION, p.111 00:01:00
EX D INSTRUCTIONS, p.111 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.111 00:01:00
EX E INSTRUCTIONS, p.111 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.111 00:02:00
EX F, p.111 00:02:00
EX H INSTRUCTIONS, p.112 00:01:00
EX H JUSTIFICATION, p.112 00:00:00
EX I, p.112 00:02:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • £240.00
 • 365 Days
40 STUDENTS ENROLLED

  About WPLMS

  WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

  Who’s Online

  There are no users currently online
  top