Προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency μαθαίνοντας Αγγλικά από τον έμπειρο καθηγητή κ. Στάθη Μουστάκη που σας παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα κομμάτια του βιβλίου ECPE Honors από Burlington Books.

Course Curriculum

INVENTIONS
BEFORE YOU READ
Exercise A Instructions p.53 00:02:00
EX A JUSTIFICATION, p.53 00:01:00
EX B INSTRUCTIONS, p.53 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.53 00:04:00
EX C INSTRUCTIONS, p.53 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.53 00:03:00
EX D INSTRUCTIONS, p.53 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.53 00:03:00
READING
EX 1 INSTRUCTIONS, p.54 00:01:00
EX 1 JUSTIFICATION, p.54 00:06:00
EX 2 INSTRUCTIONS, p.55 00:01:00
EX 2 JUSTIFICATION, p.55 00:06:00
VOCABULARY
EX A INSTRUCTIONS, p.56 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.56 00:04:00
EX B INSTRUCTIONS, p.56 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.56 00:04:00
EX B2 INSTRUCTIONS, p.56 00:01:00
EX B2 JUSTIFICATION, p.56 00:02:00
EX C INSTRUCTIONS, p.56 00:01:00
EX C JUSTIFICATIONS, p.56 00:02:00
Exercise D1 Instructions p.57 00:01:00
EX D, p.57 00:02:00
EX D2 INSTRUCTIONS, p.57 00:01:00
EX D2 JUSTIFICATIONS, p.57 00:02:00
EX E INSTRUCTIONS, p.57 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.57 00:04:00
EX F INSTRUCTIONS, p.57 00:01:00
EX F JUSTIFICATION, p.57 00:04:00
GRAMMAR
5 – GRAMMAR APPENDIX (C0NDITIONALS THEORY) 00:22:00
5 – GRAMMAR APPENDIX (WISHES ETC) THEORY 00:22:00
Exam Questions Instructions, p.58 00:01:00
Exam Questions Justification, p.58 00:02:00
EX A INSTRUCTIONS, p.58 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.58 00:06:00
EX B INSTRUCTIONS, p.58 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.58 00:03:00
EX C INSTRUCTIONS, p.58 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.58 00:02:00
EX D INSTRUCTIONS, p.58 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.58 00:02:00
USEFUL PHRASES BOX, p.58 00:01:00
USEFUL PHRASES BOX JUSTIFICATION, p.58 00:02:00
CLOZE
CLOZE INSTRUCTIONS, p.59 00:01:00
CLOZE JUSTIFICATIONS, p.59 00:10:00
LISTENING
EXAM QUESTIONS INSTRUCTIONS, p.60 00:01:00
EXAM QUESTIONS JUSTIFICATION, p.60 00:01:00
EX A INSTRUCTIONS, p.60 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.60 00:02:00
EX A2 JUSTIFICATION, p.60 00:00:00
EX B INSTRUCTIONS, p.60 00:01:00
LISTENING B 00:02:00
EX B JUSTIFICATION, p.60 00:04:00
EX C1 INSTRUCTIONS, p.60 00:01:00
EX C1 JUSTIFICATION, p.60 00:01:00
EX C2 INSTRUCTIONS, p.60 00:01:00
LISTENING C2 00:06:00
EX C2 JUSTIFICATION, p.60 00:06:00
USEFUL PHRASES INSTRUCTIONS, p.60 00:01:00
USEFUL PHRASES JUSTIFICATION, p.60 00:01:00
SPEAKING
EX A1, p.61 00:03:00
EX A2, p.61 00:02:00
EX A3, p.61 00:01:00
EX B, p.61 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.61 00:03:00
WRITING
EX A INSTRUCTIONS, p.62 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.62 00:01:00
EX B INSTRUCTIONS, p.62 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.62 00:11:00
EX C INSTRUCTIONS, p.63 00:03:00
EX C JUSTIFICATION, p.63 00:02:00
EX D INSTRUCTIONS, p.63 00:02:00
EX D JUSTIFICATION, p.63 00:02:00
EX E TASK ANALYSIS, p.63 00:01:00
EX F1, p.63 00:01:00
EX G INSTRUCTIONS, p.64 00:01:00
TEXT A JUSTIFICATION, p.64 00:01:00
TEXTS B,C JUSTIFICATION, p.64 00:04:00
EX H, p.64 00:01:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • £240.00
 • 365 Days
40 STUDENTS ENROLLED

  About WPLMS

  WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

  Who’s Online

  There are no users currently online
  top