Προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency μαθαίνοντας Αγγλικά από τον έμπειρο καθηγητή κ. Στάθη Μουστάκη που σας παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα κομμάτια του βιβλίου ECPE Honors από Burlington Books.

Course Curriculum

GENETICS
BEFORE YOU READ
EX A INSTRUCTIONS, p. 29 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.29 00:05:00
EX B INSTRUCTIONS, p.29 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.29 00:04:00
EX C INSTRUCTIONS, p.29 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.29 00:05:00
EX D INSTRUCTIONS, p.29 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.29 00:02:00
READING
TEXT 1 INSTRUCTIONS, p.30 00:01:00
TEXT 1 JUSTIFICATION, p.30 00:12:00
TEXT 2 INSTRUCTIONS, p.31 00:01:00
TEXT 2 JUSTIFICATION, p.31 00:08:00
VOCABULARY
EX A INSTRUCTIONS, p.32 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.32 00:04:00
EX B INSTRUCTIONS, p.32 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.32 00:06:00
EX C INSTRUCTIONS, p.32 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.32 00:02:00
EX D INSTRUCTIONS, p.33 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.33 00:03:00
EX D2 INSTRUCTIONS, p.33 00:01:00
EX D2 JUSTIFICATION, p.33 00:02:00
EX E INSTRUCTIONS, p.33 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.33 00:03:00
EX F1 INSTRUCTIONS, p.33 00:01:00
EX F1 JUSTIFICATION, p.33 00:02:00
EX F2 INSTRUCTIONS, p.33 00:01:00
EX F2 JUSTIFICATION, p.33 00:02:00
GRAMMAR
3 GRAMMAR APPENDIX PASSIVE 00:15:00
3 GRAMMAR APPENDIX MODALS 00:15:00
3 GRAMMAR APPENDIX MODAL PERFECT 00:12:00
EXAM QUESTIONS INSTRUCTIONS, p.34 00:01:00
EXAM QUESTIONS JUSTIFICATION, p.34 00:02:00
EX A INSTRUCTIONS, p.34 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.34 00:06:00
EX B INSTRUCTIONS, p.34 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.43 00:04:00
EX C INSTRUCTIONS, p.34 00:05:00
EX C JUSTIFICATION, p.34 00:02:00
CLOZE
CLOZE INSTRUCTIONS, p.35 00:01:00
CLOZE JUSTIFICATION, p.35 00:12:00
LISTENING
EX A ADDIT + EX B INSTRUCTIONS, p.36 00:04:00
LISTENING B 00:06:00
EX B JUSTIFICATION, p.36 00:07:00
EX C INSTRUCTIONS, p.36 00:02:00
EX C JUSTIFICATION, p.36 00:02:00
EX D1 INSTRUCTIONS, p.36 00:01:00
EX D1 JUSTIFICATION, p.36 00:03:00
EX D2 INSTRUCTIONS, p.36 00:01:00
LISTENING D2 00:06:00
EX D2 JUSTIFICATION, p.36 00:07:00
SPEAKING
EX A, p. 37 00:04:00
EX B1 INSTRUCTIONS, p. 37 00:02:00
EX B1 JUSTIFICATION, p.37 00:02:00
EX B2 INSTRUCTIONS, p.37 00:02:00
EX B2 JUSTIFICATION, p.37 00:01:00
EX C1, p.37 00:01:00
EX C2, p.37 00:01:00
WRITING
EX A INSTRUCTIONS, p.38 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.38 00:01:00
EX B INSTRUCTIONS, p.38 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.38 00:08:00
EX C INSTRUCTIONS, p.39 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.39 00:02:00
EX D1 INSTRUCTIONS, p.39 00:01:00
EX D1 JUSTIFICATION, p.39 00:01:00
EX D2 JUSTIFICATION, p.39 00:03:00
EX D2 JUSTIFICATION, p.39 00:02:00
EX E INSTRUCTIONS, p.39 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.39 00:01:00
EX F, p.39 00:01:00
EX G INSTRUCTIONS, p.40 00:01:00
EX G JUSTIFICATION, p. 40 00:03:00
EX H, p.40 00:01:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • £240.00
 • 365 Days
40 STUDENTS ENROLLED

  About WPLMS

  WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

  Who’s Online

  There are no users currently online
  top