Προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency μαθαίνοντας Αγγλικά από τον έμπειρο καθηγητή κ. Στάθη Μουστάκη που σας παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα κομμάτια του βιβλίου ECPE Honors από Burlington Books.

 

Course Curriculum

Books
Ebooks 00:00:00
SPORTS
BEFORE YOU READ
EX A, p.17 00:02:00
EX B INSTRUCTIONS, p.17 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.17 00:02:00
EX C INSTRUCTIONS, p.17 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.17 00:04:00
EX D, p.17 00:02:00
READING
TEXT 1 INSTRUCTIONS, p.18 00:01:00
TEXT 1 JUSTIFICATION, p.18 00:04:00
TEXT 2 INSTRUCTIONS, p.19 00:01:00
TEXT 2 JUSTIFICATION, p.19 00:08:00
VOCABULARY
EX A INSTRUCTIONS, p.20 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.20 00:03:00
EX B INSTRUCTIONS, p.20 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.20 00:04:00
EX C INSTRUCTIONS, p.20 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.20 00:06:00
EX D INSTRUCTIONS, p. 21 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.21 00:03:00
EX E INSTRUCTIONS, p.21 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.21 00:04:00
EX F INSTRUCTIONS, p.21 00:02:00
EX F JUSTIFICATION, p.21 00:02:00
EX G INSTRUCTIONS, p.21 00:01:00
EX G JUSTIFICATION, p.21 00:03:00
GRAMMAR
2 GRAMMAR APPENDIX PAST SIMPLE 00:02:00
2-GRAMMAR APPENDIX PAST CONTINUOUS 00:10:00
2 GRAMMAR APPENDIX PAST PERFECT 00:13:00
2 GRAMMAR APPENDIX USED TO ETC 00:07:00
EXAM QUESTIONS INSTRUCTIONS, p.22 00:01:00
EXAM QUESTIONS JUSTIFICATION, p.22 00:02:00
EX A INSTRUCTIONS, p.22 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.22 00:01:00
EX B INSTRUCTIONS, p.22 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.22 00:06:00
USEFUL PHRASES INSTRUCTIONS, p.22 00:01:00
USEFUL PHRASES JUSTIFICATION, p.22 00:04:00
CLOZE
CLOZE INSTRUCTIONS, p.23 00:01:00
CLOZE JUSTIFICATION, p.23 00:11:00
LISTENING
EXAM QUESTIONS, p.24 00:03:00
EX A INSTRUCTIONS, p.24 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.24 00:03:00
EX B INSTRUCTIONS, p.24 00:01:00
LISTENING 00:04:00
EX B JUSTIFICATION, p.24 00:01:00
USEFUL PHRASES INSTRUCTIONS, p.24 00:01:00
USEFUL PHRASES JUSTIFICATION, p.24 00:02:00
SPEAKING
EX A, p.25 00:05:00
EX B INSTRUCTIONS, p.25 00:04:00
EX B JUSTIFICATION, p.25 00:01:00
EX C1 INSTRUCTIONS, p.25 00:01:00
EX C1,C2 INSTRUCTIONS, p.25 00:01:00
EX C2 JUSTIFICATION, p.25 00:01:00
EX D+SPEAKING APPENDIX, p.25 00:07:00
WRITING
EX A INSTRUCTIONS, p.26 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.26 00:01:00
EX B INSTRUCTIONS, p.26 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.26 00:06:00
EX C INSTRUCTIONS, p.27 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.27 00:02:00
EX D INSTRUCTIONS, p.27 00:02:00
EX D JUSTIFICATION, p.27 00:04:00
EX E INSTRUCTIONS, p.27 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.27 00:02:00
EX F, p.27 00:01:00
EX G INSTRUCTIONS, p.28 00:01:00
EX G JUSTIFICATION, p.28 00:06:00
EX H, p.28 00:01:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • £240.00
 • 365 Days
42 STUDENTS ENROLLED

  About WPLMS

  WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

  Who’s Online

  There are no users currently online
  top