Προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις του Michigan Proficiency μαθαίνοντας Αγγλικά από τον έμπειρο καθηγητή κ. Στάθη Μουστάκη που σας παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα κομμάτια του βιβλίου ECPE Honors από Burlington Books.

Ξεκινήστε τα μαθήματα ΔΩΡΕΑΝ κάνοντας κλικ στο κουμπί TAKE COURSE και στη συνέχεια στο START COURSE που βρίσκεται πάνω δεξιά.

Course Curriculum

HUMAN NATURE
BEFORE YOU READ
Excersise A, p. 5 00:03:00
Excersise B INSTRUCTIONS, p. 5 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.5 00:04:00
EX C INSTRUCTIONS, p.5 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.5 00:03:00
READING
TEXT 1 INSTRUCTIONS, p.6 00:01:00
TEXT 1 JUSTIFICATION, p.6 00:15:00
TEXT 2 INSTRUCTIONS, p.7 00:01:00
TEXT 2 JUSTIFICATION, p.7 00:13:00
VOCABULARY
EX A INSTRUCTIONS, p.8 00:01:00
EX A JUSTIFICATON, p.8 00:04:00
EX B INSTRUCTIONS, p.8 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.8 00:04:00
EX C1 INSTRUCTIONS, p.8 00:01:00
EX C1 JUSTIFICATION, p.8 00:02:00
EX C2 INSTRUCTIONS, p.9 00:01:00
EX C2 JUSTIFICATION, p.9 00:03:00
EX D INSRUCTIONS, p.9 00:01:00
EX D JUSTIFICATION, p.9 00:05:00
EX E1 INSTRUCTIONS, p.9 00:01:00
EX E1 JUSTIFICATION, p.9 00:02:00
EX E2 INSTRUCTIONS, p.9 00:01:00
EX E2 JUSTIFICATION, p.9 00:02:00
GRAMMAR
1 GRAMMAR APPENDIX PRESENT SIMPLE-CONTINUOUS 00:07:00
1 GRAMMAR APPENDIX PRESENT PERFECT CONT 00:06:00
1 GRAMMAR APPENDIX FUTURE TENSES 00:08:00
1 GRAMMAR APPENDIX BE TO…TEMPORAL CLAUSES 00:07:00
EXAM QUESTIONS INSTRUCTIONS, p.10 00:01:00
EXAM QUESTIONS JUSTIFICATION, p.10 00:03:00
EX A INSTRUCTIONS, p.10 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.10 00:05:00
EX B INSTRUCTIONS, p.10 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.10 00:02:00
USEFUL PHRASES BOX, p.10 00:02:00
CLOZE
CLOZE INSTRUCTIONS, p.11 00:01:00
CLOZE JUSTIFICATION, p.11 00:10:00
LISTENING
EXAM QUESTIONS, p.12 00:03:00
LISTENING INSTRUCTIONS, p.12 00:02:00
LISTENING 00:06:00
LISTENING JUSTIFICATION, p.12 00:10:00
USEFUL PHRASES INSTRUCTIONS, p.12 00:01:00
USEFUL PHRASES JUSTIFICATION, p.12 00:02:00
SPEAKING
EX A INSTRUCTIONS, p.13 00:02:00
EX A JUSTIFICATION, p.13 00:01:00
EX B1 INSTRUCTIONS, p.13 00:07:00
EX B1 JUSTIFICATION, p.13 00:03:00
EX B2 INSTRUCTIONS, p.13 00:01:00
EX B2 JUSTIFICATION -B3, p.13 00:02:00
EX B4, p.13 00:02:00
EX C INSTRUCTIONS, p.13 00:01:00
EX C JUSTIFICATION, p.13 00:01:00
EX D INSTRUCTIONS, p.13 00:02:00
EX D JUSTIFICATION, p.13 00:01:00
EX E INSTRUCTIONS, p.13 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.13 00:05:00
WRITING
EX A INSTRUCTIONS, p.14 00:01:00
EX A JUSTIFICATION, p.14 00:01:00
EX B INSTRUCTIONS, p.14 00:01:00
EX B JUSTIFICATION, p.14 00:07:00
EX C, p.14 00:03:00
EX C1, C2 INSTRUCTIONS, p.15 00:01:00
EX C2 JUSTIFICATION, p.15 00:02:00
EX D1 INSTRUCTIONS, p.15 00:02:00
EX D1 JUSTIFICATION, p.15 00:01:00
EX D2 INSTRUCTIONS, p.15 00:01:00
EX D2 JUSTIFICATION, p.15 00:02:00
EX E INSTRUCTIONS, p.15 00:01:00
EX E JUSTIFICATION, p.15 00:01:00
EX F, p.15 00:01:00
EX G INSTRUCTIONS, p.16 00:01:00
EX G JUSTIFICATION, p.16 00:04:00
EX H, p.16 00:01:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
  • Course Certificate
53 STUDENTS ENROLLED

About WPLMS

WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

Who’s Online

There are no users currently online
top